spdecorsteel

ราวจับ

ราวจับบนหลังเต่าเตี้ย

เอกลักษณ์ของราวจับราวระเบียงและราวบันได รองรับรูปทรงที่สร้างความคลาสสิคให้กับบ้าน อีกทั้งรูปลักษณ์ที่เป็นทรงหลังเต่าสามารถทำให้การสัมผัส การลูบ การจับ ของเจ้าของบ้าน สามารถรับรู้ได้ถึงความพอดีมือและรูปทรงแห่งศิลปะ

ราวจับบนหลังเต่าเตี้ย

เอกลักษณ์ของราวจับราวระเบียงและราวบันได รองรับรูปทรงที่สร้างความคลาสสิคให้กับบ้าน อีกทั้งรูปลักษณ์ที่เป็นทรงหลังเต่าสามารถทำให้การสัมผัส การลูบ การจับ ของเจ้าของบ้าน สามารถรับรู้ได้ถึงความพอดีมือและรูปทรงแห่งศิลปะ

ราวจับบนหลังเต่าสูง

เอกลักษณ์พิเศษที่พัฒนามาจากเหล็กหลังเต่า H4 ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น สามารถทำให้ภาพลักษณ์ของราวบันไดดูมีมูลค่าที่มากขึ้น ราวจับชนิดนี้ถูกสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้แผงบันไดและระเบียงมีความโดดเด่นมากขึ้น

ราวจับบนหลังเต่าสูง

เอกลักษณ์พิเศษที่พัฒนามาจากเหล็กหลังเต่า H4 ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น สามารถทำให้ภาพลักษณ์ของราวบันไดดูมีมูลค่าที่มากขึ้น ราวจับชนิดนี้ถูกสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้แผงบันไดและระเบียงมีความโดดเด่นมากขึ้น

ราวจับบนเหล็กกล่อง

เพื่อความเรียบง่าย และราคาที่ไม่แพง เราแปรรูปจากกล่องธรรมดา ให้ดูมี GIMMICK โดยสันของเหล็กจะเป็นร่องการตีมุม ให้คงเอกลักษณ์ความเป็นเหล็กดัดอิตาลีสไตล์ยุโรป

ราวจับบนเหล็กกล่อง

เพื่อความเรียบง่าย และราคาที่ไม่แพง เราแปรรูปจากกล่องธรรมดา ให้ดูมี GIMMICK โดยสันของเหล็กจะเป็นร่องการตีมุม ให้คงเอกลักษณ์ความเป็นเหล็กดัดอิตาลีสไตล์ยุโรป

ราวจับบนแบนรีด

เหล็กแบนรีด (รองรับราวไม้) ด้วยความต้องการที่หลากหลาย เจ้าของบ้านหลายๆกลุ่ม อาจจะมีความชอบในการผสมผสานไม้และเหล็ก ราวจับชนิดนี้จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการติดตั้งราวจับแบบไม้ โดยที่ราวจับตัวนี้มีขนาดที่ 25*6 MM

ราวจับบนแบนรีด

เหล็กแบนรีด (รองรับราวไม้) ด้วยความต้องการที่หลากหลาย เจ้าของบ้านหลายๆกลุ่ม อาจจะมีความชอบในการผสมผสานไม้และเหล็ก ราวจับชนิดนี้จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการติดตั้งราวจับแบบไม้ โดยที่ราวจับตัวนี้มีขนาดที่ 25*6 MM